Sequence Meta Information:
Peptoniphilus lacrimalis F0141 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID836
2HOMD Sequence IDSEQF1681
3HOMD Name (Genus, Species)Peptoniphilus lacrimalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Peptoniphilus lacrimalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberF0141
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49437
10NCBI Taxonomy ID768724
11Genomes Online Goldstamp IDGi05000
12GenBank Accession IDAEAA00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGCGCTTAACACATGCAAGTCGAGCGA
TGAAATCTTAACAGAACCCTTCGGGGCGAAGATAAGACGGATTAGCGGCGGACGGGTGAGT
AACACGTGAGTAACCTGCCTTTTACACAGGGATAGCCTCGGGAAACCGGGATTAAAACCTG
ATGAAACTATCAAATCACATGATTAAGAAAGTTAAAACTCCGGTGGTAAAAGATGGACTCG
CGTCCCATTAGCTAGTTGGTGAAGGTAACGGCCCACCAAGGCAACGATGGGTAGCCGGCCT
GAGAGGGTGAACGGCCACATTGGAACTGAGAAACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAG
TGGGGAATATTGCACAATGGGGGAAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGAAGAAGGC
CTTCGGGTCGTAAAGCTCTTTTATATGGGAAGATAATGACGGTACCATAAGAAAAAGCCCC
GGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGGGGCTAGCGTTGTCCGGAATCACT
GGGCGTAAAGGGTTCGCAGGCGGCAATGCAAGTCAGATGTAAAAGGCAAAGGCTCAACCTT
TGTAAGCATCTGAAACTGTATAGCTTGAGAAGTGTAGAGGCAAGTGGAATTTTTAGTGTAG
CGGTGAAATGCGTAGATATTAAAAAGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTGCTGGGCACAAT
CTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGC
CGTAAACGATGAGTGCTAGGTGTCGGTATAAATCGGTGCCGCAGTTAACACAATAAGCACT
CCGCCTGGGGAGTACGTGCGCAAGCATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAG
CAGCGGAGCATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATATA
AGAGACGAACTTAGAGATAAGTTTTCTTCTTCGGAAGCCCTTATACAGGTGGTGCATGGTT
GTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTATTAC
TAGTTACCAGCATTTCGGATGGGGACTCTAGAAAGACTGCCGATGATAAATCGGAGGAAGG
TGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTATATGCCCTGGGCAACACACGTGCTACAATGGC
CGTAACAAAGAGAAGCGAAATCGCAAGGTCAAGCAAACCTCAAAAAGACGGTCTCAGTTCG
GATTGTTCTCTGCAACTCGAGAACATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCAGATCAGAATG
CTGCGGTGAATGCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGCTTGTAA
TACCCGAAGCCTGTGAGCTAACCGCAAGGAAGCAGCAGTCGAAGGTAGGACAAGTGACTGG
GGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGCGG
19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute