Sequence Meta Information:
Pseudopropionibacterium propionicum F0230a [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID739
2HOMD Sequence IDSEQF1678
3HOMD Name (Genus, Species)Pseudopropionibacterium propionicum
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Pseudopropionibacterium propionicum
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0230a
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusComplete
9NCBI Genome Project ID49291
10NCBI Taxonomy ID767029
11Genomes Online Goldstamp IDGc02283
12GenBank Accession IDCP002734
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - J. Craig Venter Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGTGTGCTTAACACATGC
AAGTCGAACGGTAAGGCCCTTTCGGGGGTACACGAGTGGCGAACGGGTGA
GTAACACGTGAGTAACCTGCCCTCATCTCTGGGATAACAGTCGGAAACGG
TTGCTAATACTGGATATGAGCTTGCAAGGCATCTTGTGGGTTGGAAAGAT
ATTTTTTTGGTTGGGGATGGACTCGCGGCCTATCAGCTTGTTGGTGAGGT
AGTGGCTCACCAAGGCTTCGACGGGTAGCCGGCCTGAGAGGGCGACCGGC
CACATTGGGACTGAGATACGGCCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGG
GAATATTGCACAATGGACGGAAGTCTGATGCAGCAACGCCGCGTGCGGGA
TGACGGCCTTCGGGTTGTAAACCGCTTTCAATTGTGACGAAGCTTTTTTG
TGACGGTAGCAGTAGAAGAAGCACCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCG
GTGATACGTAGGGTGCGAGCGTTGTCCGGATTTATTGGGCGTAAAGAGCT
TGTAGGCGGTTTGTCGCGTCGGGAGTGAAAACTTGGGGCTTAACCCTGAG
CTTGCTTTCGATACGGGCTGACTTGAGGGAGGTAGGGGAGAATGGAATTC
CTGGTGGAGCGGTGGAATGCGCAGATATCAGGAGGAACACCGGTGGCGAA
GGCGGTTCTCTGGACCTTTCCTGACGCTGAGAAGCGAAAGCGTGGGGAGC
GAACAGGCTTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGGTGGGTACTAG
GTGTGGGGGACATTGCACGTTCTCCGTGCCGTAGCTAACGCATTAAGTAC
CCCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGGAATTGACGGG
GCCCCGCACAAGCGGCGGAGCATGCGGATTAATTCGATGCAACGCGAAGA
ACCTTACCTGGGTTTGACATATGCCGGAAGCGTTCAGAGATGGGCGTGCC
TTTTTGGTCGGTTTACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTG
AGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCGTCCAATGTTGCC
AGCGGGTTATGCCGGGGACTCATTGGAGACCGCCGGGGTCAACTCGGAGG
AAGGTGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGTCCAGGGCTTCAC
GCATGCTACAATGGCCGGTACAAAGAGCTGCGAGCCTGTGAGGGTGAGCG
AATCTCGGAAAGCCGGTCTCAGTTCGGATTGGGGTCTGCAACTCGACCCC
ATGAAGTCGGAGTCGCTAGTAATCGCAGATCAGCAACGCTGCGGTGAATA
CGTTCCCGGGGCTTGTACACACCGCCCGTCAAGTCATGAAAGTCGGTAAC
ACCCGAAGCCGGTGGCCTAACCCATTTTTTGGGGGGGAGCCGTCGAAGGT
GGGACTGGTGATTAGGACTAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGT
GC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute