Sequence Meta Information:
Parvimonas sp. oral taxon 110 F0139 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID110
2HOMD Sequence IDSEQF1676
3HOMD Name (Genus, Species)Parvimonas sp. oral taxon 110
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Parvimonas sp. oral taxon 110
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberF0139
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID49295
10NCBI Taxonomy ID767100
11Genomes Online Goldstamp IDGi04995
12GenBank Accession IDAFII00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute-JCVI
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAA
GTCGAACGTGATTTTTGTGGAAAGCCCTTCGGGGACGGAAGCGAAATGAAAG
TGGCGAACGGGTGAGTAACACGTGAGCAACCTACCTTACACAGGGGGATAGC
CGTTGGAAACGACGATTAATACCGCATGAGACCACAAAGCCACATGGCTTAG
GGGTAAAAGATTTATCGGTGTAAGATGGGCTCGCGTCTGATTAGCTAGTTGG
AAGGGTAAAGGCCTACCAAGGCAACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAA
CGGCCACATTGGAACTGAGACACGGTCCAAACTCCTACGGGAGGCAGCAGTG
GGGAATATTGCACAATGGGGGGAACCCTGATGCAGCGACGCCGCGTGAGCGA
AGAAGGTTTTCGAATCGTAAAGCTCTGTCCTATGAGAAGATAATGACGGTAT
CATAGGAGGAAGCCCCGGCTAAATACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAT
GGGGCGAGCGTTGTCCGGAATTATTGGGCGTAAAGGGTACGTAGGCGGCCTT
TTAAGTCAGGTGTGAAAGCGTGAGGCTTAACCTCATTAAGCACTTGAAACTG
GAAGGCTTGAGTGAAGGAGAGGAAAGTGGAATTCCTAGTGTAGCGGTGAAAT
GCGTAGATATTAGGAGGAATACCGGTGGCGAAGGCGACTTTCTGGACTTTTA
CTGACGCTCAGGTACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGT
AGTCCACGCCGTAAACGATGAATGCTAGGTGTTGGGAGTCAAATCTCGGTGC
CGAAGTTAACACATTAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTGGCAACACTGAA
ACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCAGCGGAGCATGTGGTTTAAT
TCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGGCTTGACATATAGTTGAGTTATTG
AGAAATTGATAAGTCCCTCGGGACAACTATACAGGTGGTGCATGGTTGTCGT
CAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTTA
TCTTCAGTTACCAGCATGTAATGATGGGGACTCTGGAGAGACTGCCGATGAC
AAATCGGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCTTTATGTCTTG
GGCTACACACGTGCTACAATGGTTGGTACAACGAGAAGCTAGACAGTGATGT
TAAGCAAAACTCTAAAAACCAATCTCAGTTCGGATTGTAGGCTGCAACTCGC
CTACATGAAGTCGGAGTTGCTAGTAATCGCGAATCAGAATGTCGCGGTGAAT
GCGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCATGGGAGTTGGCAATA
CCCGAAGCCGCCGATCTAACCGCAAGGAGGAAGGCGTCGAAGGTAGGGTTAA
TGACTGGGGTGAAGTTGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC
19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2018 The Forsyth Institute