Sequence Meta Information:
Selenomonas infelix ATCC 43532 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID639
2HOMD Sequence IDSEQF1673
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas infelix
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas infelix
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 43532
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID40695
10NCBI Taxonomy ID679201
11Genomes Online Goldstamp IDGi05257
12GenBank Accession IDACZM00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1673 Selenomonas infelix strain ATCC 43532, oral taxon 639, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 1 of 2
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACG
TAGACAACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAGGAGAGGCATCTCTCCTCCGTGAAAGATGGCCTCTGAATATGCTATCAC
CTGTCGATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGCCC
AGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGATGGGGAC
GAACGTGCGAAGGGTGAATAATCCTTTGCAATGACGGTACCTATCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATC
ATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCAAGTAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTACATGTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGAAT
TCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAG
ATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGAC
TGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGTAAGAGCTAGAGATA
GCTCCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCATC
ACGTAAAGGTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTACAATGGAAC
GGACAGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTC
AGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTAAGGTAGCC
GTATCGGAAGGTGCGG

 

 >SEQF1673 Selenomonas infelix strain ATCC 43532, oral taxon 639, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence operon 2 of 2
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGAGCGAATGAAAGCTTGCTTTTATGAGCTTAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACG
TAGACAACCTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATGAAGCGGAGGAGAGGCATCTCTCCTCCGTGAAAGATGGCCTCTATTTATAAGCTATC
ACCTGTCGATGGGTCTGCGTCTGATTAGCTAGTTGGTGAGGTAACGGCTCACCAAGGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACATTGGGACTGAGACACGGC
CCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATCTTCCGCAATGGGCGCAAGCCTGACGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAAGGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGATGGGG
ACGAACGTGCGAAGGGTGAATAATCCTTTGCAATGACGGTACCTATCGAGGAAGCCACGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAA
TCATTGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGGCGTGTAAGTCTTTCTTAAAAGTTCGGGGCTCAACCCCGTGATGGGAAAGAAACTACATGTCTTGAGTACAGGAGAGGAAAGCGGA
ATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGAACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGCAACTGACGCTGAGGCTCGAAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATT
AGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAAACGATGGATACTAGGTGTGGGAGGTATCGACCCCTACCGTGCCGGAGTTAACGCAATAAGTATCCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAG
ACTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGCCTTGACATTGACTGTAAGAGTTAGAGA
TAACTCCCTCTCTTCGGAGACAGGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCGTCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCCTGTTCTTTGTTGCCA
TCACGTAAAGGTGGGCACTCAAAGGAGACTGCCGCGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTATGGTCTGGGCTACACACGTACTACAATGGA
ACGGACAGAGAGCAGCGAACCCGCGAGGGCAAGCGAACCTCAAAAACCGTTTCCCAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGG
TCAGCATACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCACGGAAGTCGTTCACACCCGAAGCCGGCGCAGCCGTCTAAGGTGGGGAAGGTAAGGTAG
CCGTATCGGAAGGTGCGG

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute