Sequence Meta Information:
Johnsonella ignava ATCC 51276 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID635
2HOMD Sequence IDSEQF1672
3HOMD Name (Genus, Species)Johnsonella ignava
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Johnsonella ignava
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 51276
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID40693
10NCBI Taxonomy ID679200
11Genomes Online Goldstamp IDGi05256
12GenBank Accession IDACZL00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute - Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAA
CGGAGACTTTTTCAGTGCAACCTTCGGGGAGCAAGAGAAAGTCTTAGTGGCGGACGGG
TGAGTAACGCGTGGGCAACCTGCCTCGCACCGTGGGATAACAGGGGGAAGCTCCTGCT
AATACCGCATAAAGTATATAGACGCATGTCAATATACAAAAAGGGATACCGGTGAGAG
ATGGGCCCGCGTCCGATTAGATAGTTGGCAGGATAGCAGCCTACCAAGTCAACGATCG
GTAGCCGGCTTGAGAGAGTGGACGGCCACACTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCT
ACGGGAGGCAGCAGTGGGGAATATTGGACAATGGGGGCAACCCTGATCCAGCGACGCC
GCGTGAGTGAAGAAGTATCTCGGTACGTAAAGCTCTATCAGCAGGGAAGAAAAAAGAC
GGTACCTGACTAAGAAGCCCCGGCTAACTACGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGG
GGGCAAGCGTTATCCGGAATTACTGGGTGTAAAGGGAGCGTAGACGGCTATGCAAGTC
TGGAGTGAAATGCCGGGGCTCAACCCCGGAGCTGCTCTGGAAACTGCGTGGCTTGAGT
GTCGGAGGGGCAGGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGA
ACACCGGCGGCGAAGGCGGCCTGCTGGACGACAACTGACGTTGAGGCTCGAAGGCGTG
GGTAGCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGAATACTAGGT
GTCGGGGAGTTAAATTTCCGGTGCCGGCGCAAACGCAATAAGTATTCCACCTGGGGAG
TACGTTCGCAAGAATGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGACCCGCACAAGCGGTGGAGC
ATGTGGTTTAATTCGAAGCAACGCGAAGAACCTTACCAAGCCTTGACATGCCGGTGAA
GGGGGAGTAAAATCCTCTGCCCCTTGGGGCACCGGACACAGGTGGTGCATGGTTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCCTCATTCCC
GGTAGCCAGCAGTAAGATGGGGACTCCGGGGAGACTGCCGAGGAAGACTCGGAGGAAG
GCGGGGATGACGTCAAATCATCATGCCCCTTATGGTTTGGGCTACACACGTGCTACAA
TGGCGCAGACAGAGGGAAGCAAGGCCGCGAGGCAGAGCAAATCTCAAAAACTGCGTCT
CAGTTCGGATTGCAGGCTGCAACTCGCCTGCATGAAGCCGGAATCGCTAGTAATCGCA
GATCAGAATGCTGCGGTGAATACGTTCCCGGGTCTTGTACACACCGCCCGTCACACCA
TGGGAGTCGGCAATGCCCGAAGTCAGTGGCCCAACCGTAAGGAGGGAGCTGCCGAAGG
CAGGGCGGATGACCGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTATCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute