Sequence Meta Information:
Capnocytophaga granulosa ATCC 51502 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID325
2HOMD Sequence IDSEQF1653
3HOMD Name (Genus, Species)Capnocytophaga granulosa
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Capnocytophaga granulosa
5Comments on Name
6Culture Collection Entry NumberATCC 51502
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID41985
10NCBI Taxonomy ID641143
11Genomes Online Goldstamp IDGi05254
12GenBank Accession IDADDA00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterThe Forsyth Institute -The Broad Institute
15Comments on GC Percentage
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence

>SEQF1653 Capnocytophaga granulosa strain ATCC 51502 oral taxon 325, 16S ribosomal RNA gene, partial gene
GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGGCAGGCCTAACACATGCAAGTCGAGGGAGAAGCCCTTCGGGGTAGAAACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACC
TACCTTTCACAGGGGGATAGCCCGAAGAAATTTGGATTAATACCCCATAATATTATTGGATGGCATCATTTGATAATTAAAATTACGATGGTGAAAGATGGGCATGCGTCCTA
TTAGCTAGTTGGAGTGGTAACGGCACCCCAAGGCTACGATAGGTAGGGGTCCTGAGAGGGAGATCCCCCACACTGGTACTGAGACAGGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCA
GTGAGGAATATTGGTCAATGGTCGGAAGACTGAACCAGCCATGCCGCGTGCAGGAAGAATGCCTTATGGGTTGTAAACTGCTTTTATATGGGAAGAATAAGGAGTACGTGTAC
TTTGATGACGGTACCATATGAATAAGCATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATGCGAGCGTTATTCGGAATCATTGGGTTTAAAGGGTCTGTAGGCG
GGCTATTAAGTCAGGGGTGAAAGGTTTCAGCTTAACTGAGAAATTGCCTTTGATACTGGTAGTCTTGAATATCTGTGAAGTTCTTGGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCT
TAGATATTACACAGAACACCGATTGCGGAGGCAGGGGACTAACAGACGATTGACGCTGAGAGACGAAAGCGTGGGGAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCTGT
AAACGATGGATACTAGCTGTTTGGAGTAATTTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGCACGCAAGTGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGCC
CGCACAAGCGGTGGAGCATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCAAGGTTTAAATGGAGACTGACAGGGGCAGAGATGCCTTTTTCTTCGGACAGTTTTCAAG
GTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCAGGTTAAGTCCTATAACGAGCGCAACCCCTATTGTTAGTTACCAGCACGTAGTGGTGGGGACTCTAGCAAGACT
GCCGGTGTAAACCGTGAGGAAGGTGGGGATGACGTCAAATCATCACGGCCCTTACATCTTGGGCTACACACGTGCTACAATGGTCGTTACAGAGAGCAGCCACTGCGCGAGCA
GGAGCGAATCTATAAAGACGGTCACAGTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGAATCGCTAGTAATCGGATATCAGCCATGATCCGGTGAATACGTTCCCG
GGCCTTGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGCTGGGAGTACCTGAAGTCGGTTGCCGCAAGGAGCTGCCTAGGGTAAAACCAGTGACTGGGGCTAAGTCGTAACAAGGTA
GCCGTACCGGAAGGTGC

19Comments for 16s rRNA Gene Sequence

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute