Sequence Meta Information:
Selenomonas sputigena ATCC 35185 [ NCBI ]
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID151
2HOMD Sequence IDSEQF1598
3HOMD Name (Genus, Species)Selenomonas sputigena
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Selenomonas sputigena
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 35185
7Isolate OriginNA
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Genome Project ID30489
10NCBI Taxonomy ID546271
11Genomes Online Goldstamp IDGi03254
12GenBank Accession IDACKP00000000
13JCVI (TIGR) CMR IDNA
14Sequencing CenterGenome Sequencing Center (GSC) at Washington University (WashU) School of Medici
15Comments on GC PercentageNA
16ATCC Medium NumberNA
17Non-ATCC MediumNA
1816S rRNA Gene Sequence
GGACGAACGCTGGCGGCGTGCTTAACACATGCAAGTCGAACGGGAACCTT
TATTTCGGTAAAGGTGAGAGTGGCAAACGGGTGAGTAACACGTAGGCAAC
CTGCCGACAGGATGGGGACAACATTCCGAAAGGAATGCTAATACCGAATG
GAGTCCGGGGATGGCATCATCCCCGGATAAAAGATGGCCTCTGAATATGC
TATCGCCTGTCGATGGGCCTGCGTCTGATTAGCCAGTTGGCGGGGTAACG
GCCCACCAAAGCGACGATCAGTAGCCGGTCTGAGAGGATGAACGGCCACA
TTGGGACTGAGACACGGCCCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGGGGAAT
CTTCCACAATGGGCGAAAGCCTGATGGAGCAACGCCGCGTGAGTGAAGAA
GGTCTTCGGATCGTAAAGCTCTGTTGCACGGGACGAAAACCGAGCTTGAG
AATATTGAGTTTGGGTGACGGTACCGAGCGAGGAAGCCACGGCTAACTAC
GTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGTAGGTGGCGAGCGTTGTCCGGAATTAT
TGGGCGTAAAGGGAGCGCAGGCGGACATATAAGTCCATCTTAAAAGTGCG
GGGCTCAACCCCGTGAGGGGATGGAAACTGTATGCCTTGAGTGCAGGAGA
GGAAAGCGGAATTCCCAGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATTGGGAGGA
ACACCAGTGGCGAAGGCGGCTTTCTGGACTGTAACTGACGCTGAGGCTCG
AAAGCCAGGGGAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCTGGCCGTAA
ACGATGAATGCTAGGTGTAGGAGGTATCGACCCCTCCTGTGCCGGAGTTA
ACGCAATAAGCATTCCGCCTGGGGAGTACGGTCGCAAGACTGAAACTCAA
AGGAATTGACGGGGGCCCGCACAAGCGGTGGAGTATGTGGTTTAATTCGA
CGCAACGCGAAGAACCTTACCAGGGCTTGACATTGAGTGAAAGAGCTAGA
GATAGCTTCCTCCCTTCGGGGACACGAAAACAGGTGGTGCATGGCTGTCG
TCAGCTCGTGTCGTGAGATGTTGGGTTAAGTCCCGCAACGAGCGCAACCC
CTGTCCTTTGTTGCCAGCGCGTAATGGCGGGAACTCAAAGGAGACTGCCG
CGGAGAACGCGGAGGAAGGCGGGGATGACGTCAAGTCATCATGCCCCTTA
TGTCCTGGGCTACACACGTACTACAATGGGATGGACAGAGGGAAGCGAAG
GCGCGAGCCGGAGCGGACCCCACAAACCATCCCCCAGTTCGGATTGCAGG
CTGCAACCCGCCTGCATGAAGTCGGAATCGCTAGTAATCGCAGGTCAGCA
TACTGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCTTGTACACACCGCCCGTCACACCA
CGGAAGTCATTCACGCCCAAAGCCGGTGGGCCAACCGCAAGGAGGCAGCC
GTCTAAGGCGGGGGCGATGACTGGGGTGAAGTCGTAACAAGGTAGCCGTA
TCGGAAGGTG

19Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA

Copyright 2007-2019 The Forsyth Institute